ของสะสม: บริการรับและส่งของ บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

รับสัมภาระของคุณ ณ สถานที่ที่กำหนด (สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ) ตามเวลาที่กำหนด และส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดในเวลาที่กำหนด

(แต่บริการนี้ใช้ได้เฉพาะภายในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)