ของสะสม: บริการรับฝากสัมภาระหลายวันในทาคายามะ

เราจัดให้มีการดูแลจัดส่งสัมภาระโดยตรง การดูแลรับที่สถานีรถไฟและสถานที่พัก และขั้นตอนการจัดส่งพร็อกซีไปยังสถานที่พักถัดไป
อย่างไรก็ตาม บริการนี้มีเฉพาะภายในเมืองทาคายามะเท่านั้น

กรุณาเยี่ยมชมเมืองทาคายามะโดยไม่มีอะไรเลย