ของสะสม: นำเข้ามาในร้าน บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

คุณสามารถนำสิ่งของไปยังสถานที่ที่กำหนดและรับได้ตามเวลาที่กำหนด หรือคุณสามารถให้จัดส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดตามวันและเวลาที่กำหนดก็ได้
(แต่เฉพาะในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือและอาหาร LOUTS LAND
3-58-17 ฮมมาชิ เมืองทาคายามะ

預かり場所
本とごฮะん LOUTS LAND
高yama市本町3-58-17