ของสะสม: ตัวแทนรับและจัดส่งภายในประเทศ บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

รับสัมภาระของคุณ ณ สถานที่ที่กำหนด (สถานีรถไฟ ที่พัก ฯลฯ) ตามเวลาที่กำหนด และส่งไปยังจุดหมายปลายทางถัดไปในนามของคุณ