Đưa vào cửa hàng

Đưa vào cửa hàng Dịch vụ giữ hành lý ở Takayama

Bạn có thể mang đồ đến địa điểm được chỉ định và nhận vào thời gian đã chỉ định hoặc bạn có thể yêu cầu giao hàng đến địa điểm đã chỉ định vào ngày giờ đã chỉ định.
(Tuy nhiên, chỉ ở thành phố Takayama cũ)