Bộ sưu tập: Đưa vào cửa hàng Dịch vụ giữ hành lý ở Takayama

Bạn có thể mang đồ đến địa điểm được chỉ định và nhận vào thời gian đã chỉ định hoặc bạn có thể yêu cầu giao hàng đến địa điểm đã chỉ định vào ngày giờ đã chỉ định.
(Tuy nhiên, chỉ ở thành phố Takayama cũ)

Khu vực lưu trữ
Sách và món ăn LOUTS LAND
3-58-17 Honmachi, Thành phố Takayama

預かり場所
本とごはん LOUTS LAND
高山市本町3-58-17