Bộ sưu tập: Dịch vụ giao nhận hành lý tại Takayama

Nhận hành lý của bạn tại địa điểm được chỉ định (nhà ga, khách sạn, v.v.) vào thời gian được chỉ định và giao hành lý đến địa điểm được chỉ định vào thời gian được chỉ định.

(Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ được cung cấp trong Thành phố Takayama cũ)