Đặt cọc và giao hàng trực tiếp

Dịch vụ gửi hành lý và giao hàng trực tiếp tại Takayama

Sau khi hàng đến công ty từ công ty vận chuyển, chúng tôi nhận hàng và giao hàng đến địa điểm đã chỉ định vào thời gian đã chỉ định.

(Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ được cung cấp trong Thành phố Takayama cũ)