Đại lý nhận hàng và vận chuyển nội địa

Đại lý nhận hàng và vận chuyển nội địa Dịch vụ giữ hành lý tại Takayama

Nhận hành lý của bạn tại địa điểm được chỉ định (nhà ga, nhà nghỉ, v.v.) vào thời gian được chỉ định và thay mặt bạn gửi đến điểm đến tiếp theo.