แผนกต้อนรับในวันเดียวกัน

แผนกต้อนรับในวันเดียวกัน

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาดรอปสัมภาระ

บริการรับและส่งของ บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

รับสัมภาระของคุณ ณ สถานที่ที่กำหนด (สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ) ตามเวลาที่กำหนด และส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดในเวลาที่กำหนด

(แต่บริการนี้มีเฉพาะภายในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)