เงินฝากโดยตรงและการจัดส่ง

บริการฝากและจัดส่งโดยตรง บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

หลังจากบริษัทขนส่งมาถึงบริษัทแล้ว เราก็รับสินค้าและจัดส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดตามเวลาที่กำหนด

(แต่บริการนี้มีเฉพาะภายในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)