การรับสินค้าในวันเดียวกันและการจัดส่ง

บริการรับและส่งของ บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

แผนกต้อนรับในวันเดียวกัน

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาดรอปสัมภาระ

รับสัมภาระของคุณ ณ สถานที่ที่กำหนด (สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ) ตามเวลาที่กำหนด และส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดในเวลาที่กำหนด

(แต่บริการนี้มีเฉพาะภายในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)