การรับและการส่งมอบ

บริการรับและส่งของ บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

รับสัมภาระของคุณ ณ สถานที่ที่กำหนด (สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ) ตามเวลาที่กำหนด และส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดในเวลาที่กำหนด

(แต่บริการนี้มีเฉพาะภายในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)