การนำของเข้าร้าน

นำเข้ามาในร้าน บริการรับฝากสัมภาระในทาคายามะ

คุณสามารถนำสิ่งของไปยังสถานที่ที่กำหนดและรับได้ตามเวลาที่กำหนด หรือคุณสามารถให้จัดส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดตามวันและเวลาที่กำหนดก็ได้
(แต่เฉพาะในเมืองทาคายามะในอดีตเท่านั้น)